Sentimenduen tratamendu konputazionalerantz: gramatika maila ezberdinetako sentimendu balentzia aldatzaileen bila

Authors: 
Jon Alkorta, Koldo Gojenola, Mikel Iruskieta
Year: 
2019

Publication type:

Publication clasification:

Bibliographic databases: