Testuen analisia

Distância diacrónica automática entre variantes diatópicas do português e do espanhol

O objetivo deste trabalho é aplicar uma metodo-
logia baseada na perplexidade, para calcular automa-
ticamente a distância interlinguística entre diferentes
períodos históricos de variantes diatópicas de idiomas.

Testu-corpusen informazio morfosintaktikoaren etiketatze automatikoa hizkuntz ezagutzan oinarriutz: zenbait arazo, hainbat erronka

Maila morfosintaktikoan etiketatutako euskarazko corpusen desanbiguatze-lanetan urtetan aritu ondoren, bide horretan topatutako hainbat zailtasunen berri emango dugu artikulu honetan eta, horrekin batera, hainbat irizpide birplanteatzeko beharra ere azalduko dugu. Testuingurua hizkuntzalaritza konputazionala izanik, guk erabilitako metodologia erregeletan oinarritutako gramatikena da, hau da, informazio linguistikoa baliatuz aurrera eramaten dena.

Moreus+: Word Parsing in Basque beyond Morphological Segmentation

This work describes the formalization of a word structure grammar that represents the complex morphological and morphosyntactic information embedded within the word forms of an agglutinative language (Basque), giving a comprehensive linguistic description of the main morphological phenomena, such as affixation, derivation, and composition, and also taking into account the modeling of both standard and non standard words. We have identified the relevant issues to be addressed in the representation of such a grammar.

Measuring Language Distance of Isolated European Languages

Phylogenetics is a sub-field of historical linguistics whose aim is to classify a group of
languages by considering their distances within a rooted tree that stands for their historical evolution.
A few European languages do not belong to the Indo-European family or are otherwise isolated
in the European rooted tree. Although it is not possible to establish phylogenetic links using basic
strategies, it is possible to calculate the distances between these isolated languages and the rest using

Pages

Subscribe to RSS - Testuen analisia