Patenteak

 • Aitziber Atutxa, Arantza Casillas, Koldo Gojenola, Maite Oronoz, Alicia Pérez, Olatz Perez de Viñaspre, Sara Santiso

  Sistema automático para la detección de entidades de dominio médico en español

 • XUXEN, Euskararako Zuzentzaile Ortografiko eta Analizatzaile Morfologikoa
 • EDBL: Euskararen datu-base lexikala
 • EUSLEM: euskararen lematizatzaile/etiketatzailea
 • ElhuyarWord hiztegi-sistema
 • PATR-IXA: euskararen analizatzaile sintaktikoa
 • Itziar Aduriz, Eneko Agirre, Iñaki Alegria, Olatz Ansa, Maxux Aranzabe, Xabier Arregi, Olatz Arregi, Bertol Arrieta, Jose Mari Arriola, Xabier Artola , Aitziber Atutxa, Arantza Díaz de Ilarraza, Nerea Ezeiza, Koldo Gojenola, Mikel Lersundi, Montserrat Maritxalar, David Martinez, Aingeru Mayor, Maite Oronoz, Eli Pociello, Kepa Sarasola, Aitor Soroa, Larraitz Uria, Ruben Urizar
  Euskal WordNet
 • Xabier Artola , Arantza Díaz de Ilarraza, Kike Fernandez, Koldo Gojenola, Aitor Sologaistoa, Aitor Soroa
  Anotazio linguistikoak kudeatzeko liburutegia.
 • Iñaki Alegria, Aitziber Atutxa, Arantza Casillas, Gorka Labaka, Mikel Lersundi, Aingeru Mayor, Kepa Sarasola
  Gaztelaniatik euskarara automatikoki itzultzeko erregeletan oinarritutako sistema.
 • Iñaki Alegria, Xabier Arregi, Xabier Artola , Mikel Astiz
  Hiztegi-ediziorako ingurune aurreratua.
 • Xabier Arregi
  Terminologia zerbitzurako on-line sistema.
 • Eneko Agirre, Izaskun Aldezabal, Olatz Ansa, Xabier Arregi, Ainara Estarrona, Mikel Iruskieta, Oier Lopez de Lacalle , Eli Pociello, Beñat Zapirain
  Euskarazko konkordantzia semantikoa.
 • Izaskun Aldezabal, Iñaki Alegria, Maxux Aranzabe, Olatz Arregi, Jose Mari Arriola, Xabier Artola , Kepa Bengoetxea , Klara Ceberio , Arantza Díaz de Ilarraza, Nerea Ezeiza, Koldo Gojenola, Mikel Lersundi, Maite Oronoz, Ruben Urizar
  IXAti: Chunker arakatzailea. Euskarako azaleko analizatzaile sintaktikoa
 • Itziar Aldabe, Bertol Arrieta, Arantza Díaz de Ilarraza, Nerea Ezeiza, Montserrat Maritxalar, Maite Oronoz, Kepa Sarasola, Larraitz Uria
  Euskarazko testuetarako estilo eta gramatika zuzentzailea.
 • Eneko Agirre, Kike Fernandez, Oier Lopez de Lacalle
 • Tresna estatistikoekin sortutako zatikatzaile sintaktikoa (chunkerra)
 • Rol semantikoekin eiketatutako corpusa.
 • Galderak erantzuteko sistema automatikoa
 • Dependentzia sintaktikoekin etiketatutako corpusa.
 • UKB
  Eneko Agirre, Arantxa Otegi, Aitor Soroa
  Desanbiguazio eta antzekotasun semantikoa.
 • Testuetan dauden kontzeptuak eta erlazioak erauzteko programak
 • Itziar Aldabe, Montserrat Maritxalar, Maite Oronoz
  Hizkuntzak ikasteko ariketa-sortzaile automatikoa.
 • Iñaki Alegria, Arantza Díaz de Ilarraza, Gorka Labaka, Kepa Sarasola
  Itzulpen automatiko estatistikoa euskararako.
 • Maxux Aranzabe, Kepa Bengoetxea , Koldo Gojenola
 • Iñaki Alegria, Nora Aranberri, Mikel Artetxe, Gorka Labaka, Kepa Sarasola

  TADEEP: Sistema traducción automática neuronal para español -inglés y español-euskera

 • Rodrigo Agerri, Itziar Aldabe, Begoña Altuna, Nora Aranberri, Zuhaitz Beloki, Ainara Estarrona, German Rigau , Aitor Soroa, Larraitz Uria, Ruben Urizar

  Ready to use Natural Language Processing (NLP) tools.

 • Jon Alkorta, Maxux Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza, Kike Fernandez, Itziar Gonzalez-Dios, Mikel Iruskieta, Mikel Lersundi, Oier Lopez de Lacalle , Esther Miranda

  EUSRST-TB: Euskal RSTko erlazio zuhaitz bankua